Ema hääl – The Voice of Mother

Ema hääl – The Voice of Mother

“Ema hääl” on minu tõlgendus tuntud “Punamütsikese” muinasjutust. See on lugu emahaavast ja hülgamisest, mida tütar endaga kannab, sest ta ei olnud oma vanematele oodatud poeg, keda nende kultuur väärtustab. / The Voice of Mother is my interpretation of the well-known “Little Red Riding Hood” fairy tale. It is a story of a mother’s wound and abandonment that a daughter carries with her because he was not the son expected of his parents and valued by their culture.

read more
Pildid Rumile – Pictures for Rumi

Pildid Rumile – Pictures for Rumi

Meie oleme öö ookean tulvil
valguse helke. Meie oleme ruum
kuu ja kalade vahel,
istudes siin üheskoos. / We are the night ocean filled
with glints of light. We are the space
between the fish and the moon,
while we sit here together.
Rumi

read more
Harku

Harku

Taaskordsel metsaläbimisel seisatasin endale ootamatult. Tundsin, et pean mõned sammud tagasi astuma, nagu nõiutult. Astusin – ja siis märkasin keras rästikut, kes ootas üle tee minemist, kuna ratturitele märgratavat vahet sisse ei jäänud. Ma astusin mao kõrvale ja ütlesin kõva häälega: «Tule, ma tulen sinuga koos üle tee, kaitsen sind.» Ja madu keris end lahti, tuli mu kõrvale ja me läksime üheskoos teisele poole teed.

read more
INTERVJUU ⟩ Kaia Otsak: «Meil inimestena on võim, aga me kujutame ette, et meil pole»

INTERVJUU ⟩ Kaia Otsak: «Meil inimestena on võim, aga me kujutame ette, et meil pole»

Triin Tasuja: “Hoolimata ühisest tõearmastuse taotlusest valgub meie vestlus alati korraga paljudesse eri sfääridesse ja ilmakaartesse, mistõttu on algsete teemapüstituse juurde tagasitulemine pigem päevade kui minutite või tundide küsimus. Inimeseks olemise põhiprobleemid saavad lähtuda küll tänapäeva geopoliitilisest reaalsusest, kuid sellessegi tungivad sotsiaalmeedia vahendusel eri kontinentide eelarvamused, mille analüüsides ilmneb nii Kaia loogikaarmastus kui ka kultuuriline erudeeritus.”

read more
Doula

Doula

Tulering / Ring of fire
Sinu hääl! / Your voice!
Sinu möire, / Your roar,
nagu karuemal; ja / like a mother bear; and
ma hoian Sind. / I hold You.

read more
Kiisu ja kindad – The Kitty and the Gloves

Kiisu ja kindad – The Kitty and the Gloves

Eelmisel- ja üleeelmisel aastal illustreerisin logopeedi koostatud teksti, mille keskmeks oli K-täht ning tänavu raamat “Kiisu ja kindad” ka ilmus. Vaata, kui palju K-tähega asju Sa piltidel leiad!/ Last year I draw and painted pictures for a logopedical text where K-letter had the central importance and this year The Kitty and the Gloves is finally published. Below You can see the work process of illustrating.

read more
Ühtsuse süda – The Heart of Unity

Ühtsuse süda – The Heart of Unity

Pühapäeva pildipalve ajalehele Eesti Kirik 29. augustiks / The Sunday prayer-picture for the weekly paper Estonian Church (August 29)
**
Ühtsuse süda,
teenimise tants.

read more
Su hinguses – In Your Breath

Su hinguses – In Your Breath

Pühapäeva pildipalve ajalehele Eesti Kirik 8. augustiks / The Sunday prayer-picture for the weekly paper Estonian Church (August 8)
**
Seal leiame end Sinu avaruses,
seal, kus on Sinu hingus.

read more
Näitus “PAUS” – Exhibition PAUSE

Näitus “PAUS” – Exhibition PAUSE

Sellel aastal valminud töödest koosnev väljapanek “PAUS” Vana-Võromaa Kultuurikojas ootab külastajaid alates 28. novembrist kuni 24. jaanuarini. Muuseum on avatud K-P kell 10-18

read more
Valu ebatõelisus – The Illusion of the Pain

Valu ebatõelisus – The Illusion of the Pain

Kuulasin hiljaaegu loengut kurjuse olemasolemise seletusest Islamis, kus muuhulgas toodi välja see, et Martin Luther King sa teha kõike seda, mida ta tegi tänu sellele, et ta oli kurjuse illusiooni läbi näinud. Vaid siis ei karda enam kannatust ja hukkamise võimalikkust. / I recently listened a lecture about the Islamic explanation of the existence of evil, where, among other things, it was pointed out that Martin Luther King was able to do everything he did because he had seen through the illusion of evil. Only then will there be no fear of suffering and the possibility of execution.

read more
Red Winter

Red Winter

It is the time of reflection, it is the time of solitude, the time of inner settling. So much has been wound up and now it is the moment to grasp it, to acknowledge it. This time I am going to be red. Sometimes an awareness of something requires to live [I mistyped “love” for several times] through oftentimes – every time through a different spectrum. This time it is red. The awareness of my privileges is deeply in flesh and bones at the moment that I barely can breathe within the sea of blood.

read more
Las sügis – Let the Autumn

Las sügis – Let the Autumn

Ava taevas, sügistähed, sügistaevas, sügisloodus, sügisvalgus, sügispimedus, sügisvärvid, sügise hing, palve, retsiteerimine, zikr, palvehelmed, müstiline, müstiline sügis./
Open the Sky, autumn stars, autumn sky, autumn nature, autumn light, autumn darkness, autumn colours, autumn spirit, prayer, reciting, Dhikr, prayer beads, mystic, mystic falls.

read more
Mazzano Romano aeg IV – The Time of Mazzano Romano IV

Mazzano Romano aeg IV – The Time of Mazzano Romano IV

Ma jäin paigale, ma olin kohal… Ja ta tuli, ta liikus mu ümber. Nagu vaimusilm näinud oli, ta järgnes loodusesse, kuid ta jättis mulle taganemistee. Kuidas oleksin ma enam tagasi astuda saanud? / I stayed there, I was still… And he came, he moved around me. As the spirit eye had seen, he came after I went into nature, but he left me with a retreat. How could I have resigned?

read more
Mazzano Romano aeg III – The Time of Mazzano Romano III

Mazzano Romano aeg III – The Time of Mazzano Romano III

Siinsamas vanalinnas on ta leidnud end kaardistamata alalt. Ta püüab näha tundmatuses juhatust, kuid ei näe enam midagi. Kõik linnud lendavad ta selja taga, nende poole tagasi pöörduda ta ei saa ja silme ees haigutab seletamatu maa, milles ei erista mäge orust ja orgu mäest. / Here in the Old Town, she has found herself in an uncharted area. She tries to see guidance in the unknown, but sees nothing anymore. All the birds fly behind her, she cannot return to them, and in front of her eyes dehisces an inexplicable land, in which there is no distinction between mountain and valley and mountain.

read more
Mazzano Romano aeg II – The Time of Mazzano Romano II

Mazzano Romano aeg II – The Time of Mazzano Romano II

Soovin kuulda lunastavast armust. Otsin selle kargust… Karastav on alati ühtaegu karm ja nii ilus. Ükski üleliigne mõte ega tunne ei leia külmas asu. Las see jäine iil puhastab. / I wish to hear about the expiatory blessing. I search the frosty crispness of it… Bracing is always so austere and so beautiful at the same time. No redundant thought or emotion will find its place in the cold. Let this freezing heeler purify.

read more
Mazzano Romano aeg – The Time of Mazzano Romano

Mazzano Romano aeg – The Time of Mazzano Romano

Vanalinna arhailine orgaanika ning kogu linna, ümbruskonna ebatasasus ja maalilisus vaid süvendasid ilule järgnemist, igatsust ülendava vastu. Mind köitis, kui suitsused on kõik need maastikuis tõusvad toonid, kui suitsused rohelised, kui sügavad pruunid. / The archaic organics of the Old Town and the unevenness and picturesqueness of the whole city, its surroundings, only deepened the pursuit of beauty, the longing for the sublime. I was fascinated by the smokiness of all those rising tones in the landscape, the smoky greens, the deep browns.

read more
Pilt Andresest – The Picture of Andres – Armsal teekonnal

Pilt Andresest – The Picture of Andres – Armsal teekonnal

Portreteerisin filosoofist sõpra Andres Luuret tema sünnipäeva (snd 22. mail 1959) puhul ning kirjutasin loo “Armsal teekonnal”. / I portrayed the Estonian philosopher and semiotic Andres Luure, a friend of mine for his birthday (May 22, 1959) and wrote the story “On the Lovely Path”.

read more
Südame ulg hinge huikes – The Howl of the Heart in the Hoot of the Soul

Südame ulg hinge huikes – The Howl of the Heart in the Hoot of the Soul

Päevalill-päike, hunt-loom, kakk-lind, ulg-huige, maa-meri, viinamari-tuul, hele-tume-värviline, yin-yang, hingestatud-kehastunud, roheline-sinine-lilla ja midagi ürgset ja kosmilist./ Sunflower-Sun, wolf-animal, owl-bird, howl-hoot, Earth-sea, grape-wind, light-dark-colourful, yin-yang, soulful-embodied, green-blue-lilac-purple, and something wild and cosmic.

read more
Raielanke…

Raielanke…

Aga mitte enam läbi sita ja pasa, vaid juba läbi muda ja rohkem loodust oli minu keha ümber. Eks ka mudas vajumine on hirmutav ja nii ma seal nuuksusin ja värisesin. Kui ühel hetkel hakkasin ma end mugavamalt tundma, ma mõistsin, et need toikad ei kriimusta mind, need maod ei hammusta mind, nad lihtsalt on minu ümber ja ma saan nendes vabalt liigutada. Ma olen muda-kuninganna. Muda ja muld on selle Maa osa, neis on elu, nad kasvatavad elu.

read more
Lilled rebasele – Flowers for the Fox

Lilled rebasele – Flowers for the Fox

Rebas-lill kutsikad kannavad magnoolia õisi märkides naiselikkust. Pojengid, aga loovad tasakaalustava meheliku jõu. Lillede lõhn meelitas kohale ka mesimummud, kes on nagu ikka viljakuse ja töökuse sümboliks, mis väga hästi perekonnapildi loomusega kokku sobib. / The fox-flower puppies carry on themselves the magnolia flowers that are for femininity. To create the balance, masculine power come into as the peonies. The scent of the flowers called out the honey birds who are the symbol of fertility and diligence, which goes well with the nature of the family-picture.

read more
Eksliibrised kindralile – Exlibrises for the General

Eksliibrised kindralile – Exlibrises for the General

Mitmeid päevi harjumatut mõtete teritamist joonistamise ajal, et kindralile mõeldud eksliibrisel kujutada selliseid väärtusi nagu ausus, julgus, asjatundlikkus, avatus ja muud sellist ilma aknaid ja teisi selles kontekstis hägusa väärtusega kujundeid  kasutamata… / Days of brain-gymnastics on how to picture values as honesty, bravery, proficiency, openness, etc without using windows and other sketchy images in the particular context…

read more
Illustraatorid vol. 3 – Illustrators Vol. 3

Illustraatorid vol. 3 – Illustrators Vol. 3

Ilmus uus kunstiraamat, kus kõikide teiste väga huvitavate kunstnike seas ka minu vastused küsimustele ja pildid leiab lehekülgedelt 68-71. / The new art book has been published where also my answers to the questions and pictures are found on the pages 68-71 among other very interesting artists.

read more
Siseloodus – Inner Nature – 2017

Siseloodus – Inner Nature – 2017

Tol korral, kui kõik pimenes, sisemine valgus valgustas peidetud loodust, võrratuid mustreid ja värve – elu, mis senini vaid aimatav oli olnud. Nüüd on see kõikjal… / That time, when everything fell into the darkness, the inner light lightened the hidden nature, the incredible patterns and colours – it lightened the life that was solely adumbrative before. Now it is seen everywhere…

read more
Võrevoodi pilt – Picture for the Crib

Võrevoodi pilt – Picture for the Crib

Mäletan, et lapsena oli oluline detailide ja erinevate tegevuste rohkus ühel pildil ning puhtad värvid. Eriti raske oli mul toona mõista, et miks küll värvipliiatsi karpi lilla ja pruun pliiats lisatakse – kes küll neid kasutab? / I remember how important in the childhood the abundance of details, different activities, and pure colours in the pictures were. Back then it was especially hard for me to understand why there are purple and brown pencils in the colour pencil box – who is going to use them?

read more
Kahest südamest ühes kehas II – About the Two Hearts in One Body II

Kahest südamest ühes kehas II – About the Two Hearts in One Body II

Maal esimesest pildist kahest südames ühes kehas valmis alles üsna selle erilise teekonna lõpusirgel – aprillikuus. Esimest korda elus olen tähele pannud selle kuu võlu olla korraga nii mitmekesine ja ootamatult muutuv – päikesepaiste all tärkavad lilled, mis järgmisel hetkel juba lumekihiga kaetud on. / The painting of the first image of the two hearts in one body was completed by quite the home straight of the special pilgrimage – in April. First time in my life I have gotten a load of this month’s magic to be so diversified and unpredictably changing at the same time – under the sunshine, flowers are germinated which will be covered by the snow at the very second moment.

read more
Kahest südamest ühes kehas – About the Two Hearts in One Body

Kahest südamest ühes kehas – About the Two Hearts in One Body

Ema tundlikkuse osaks saab ka lapse tundlikkus ja nii on lapsekandmise aeg mitmekordselt avardunud sisemise jõu ja kindluse avaldumise aeg; naiseliku sügise ja talve aeg. / The baby’s sensitivity will form a part of mother’s sensitivity and thus the child-carrying time is the time of a manifestation of the extensively broadened inner strength and firmness; the time of feminine Autumn and Winter.

read more
Illustratsioon – “Tõde ja õigus” – Illustration – Truth and Justice

Illustratsioon – “Tõde ja õigus” – Illustration – Truth and Justice

A. H. Tammsaare “Tõde ja õigus” on kindlasti ka üks minu lemmikuid ilukirjanduslikke teoseid ja nii andis illustratsioonivõistlus hea ettekäände raamatut uuesti lugeda, taaskord pisaraid valada, südant valutada ja augustikuu vaheldusrikast ilma nautides eluasjade üle mõtiskleda. / A. H. Tammsaare’s Truth and Justice is definitely  one of my favourite books also, so the illustration contest gave me a good put-off to read the book again, to shed the tears again, to break my heart and to think about life-matter while enjoying the weather of Estonian August.

read more
Ex Libris

Ex Libris

Eksliibris ehk raamatuviit on eraldi lehekesel olev omanikumärk, mis kleebitakse raamatu esimestele lehekülgedele. / Bookplate, also known as ex-librīs [Latin, “from the books of…”], is a decorative label pasted into a book to indicate its owner. / Экслибрис иначе книжный знак, представляет собой уникальный символ владельца, который обычно наклеивается на первую страницу книги.

read more
Kildudes jõgi – River in the Smithereens – 2015

Kildudes jõgi – River in the Smithereens – 2015

Seisin pea ühe terve suve ühe jõe kaldal, vaatasin tumedat voolavat vett ja justkui ei olnudki enam lootust. / I stood almost throughout the whole summer on the bank of a river, looking at the dark flowing water. As if there was no hope anymore.

read more
Kilomeetrid – Kilometres – 2014

Kilomeetrid – Kilometres – 2014

Maastikud. Võin vaadelda lõputult põlde, bensiinijaamu, veoautosid sõiduteedel, tuulegeneraatoreid mäe otsas. Põllud, sirged teed, sillad, loodusmaastikku ääristavad teeperved, kaarega vastutulevad veoautod. / Landscapes. I can endlessly observe fields, gas stations, truck-cars on the roadways, wind generators on a hill. The fields, the straight roadways, the bridges, natural landscape seamed by the roadsides, the truck-cars passing by.

read more
Johannese 8:7 – John 8:7 – 2012

Johannese 8:7 – John 8:7 – 2012

Aga kui nad küsides peale käisid, ajas Jeesus enese sirgu ja ütles neile: „Kes teie seast ei ole pattu teinud, visaku teda esimesena kiviga!” / When they kept on questioning him, he straightened up and said to them, “Let any one of you who is without sin be the first to throw a stone at her.”

read more
Talve lõppedes soovisin talve algust – In the End of Winter I Wished a Beginning of Winter 2013

Talve lõppedes soovisin talve algust – In the End of Winter I Wished a Beginning of Winter 2013

Kui algab kevad, algab õud. Olen omaenda õudusse suletud. Soovin kogu südamest talve uut algust. Ma soovin hingata. / I am within the world. Here and now. And, I cannot wholly partake of all that is offered. My organism is sensitive to many things in the world. This is an exclusion. When spring starts a horror starts. I am enclosed into my own horror. I wish with all my heart that winter starts again. I want to breathe.

read more
Rahuaeg sõjamäng – Peace Time War Game – 2011

Rahuaeg sõjamäng – Peace Time War Game – 2011

Sõja ja rahu piirimaa. Maailm kui territoorium nende vastandite läbimänguks, mis teineteise võimalikkuse välja joonistavad. Siin ei otsita sõja põhjusi ega ka rahu säilitamise võimalusi. / The borderland of war and peace. The World as a play-field of these antipodes which draw out each other’s possibility. Here there is no search for a cause of the war nor for possibilities of retaining the peace.

read more
Veremineraalid – Blood Minerals – 2012

Veremineraalid – Blood Minerals – 2012

„Veremineraalid“ 15-minutiline performance, mis viitab Kongo kaevandustes toimuvale vägivallale, võitlusele elu eest. See puudutab otseselt meid kõiki, kes me kasutame mobiiltelefone ja muud tehnikat, mille valmistamisel kasutatakse Kongos leiduvaid mineraale. / Blood Minerals is a 15 minute long reference performance about the violence, the fight for the life in the Congo’s mines. It touches all of us who we use mobile phones and other technology that are made with the minerals from the mines.

read more