Ex Libris

Eksliibris ehk raamatuviit on eraldi lehekesel olev omanikumärk, mis kleebitakse raamatu esimestele lehekülgedele. Eksliibrisel kujutatakse klassikaliselt selle omaniku tegevusala, harrastusi, kui ka tema nimest tuletatud kujundust. Nii on alati teada, kellele raamat kuulub.

Bookplate, also known as ex-librīs [Latin, “from the books of…”], is a decorative label pasted into a book to indicate its owner. Bookplates typically bear a name, motto, device, coat-of-arms, crest, badge, or any motif that relates to the owner of the book. Thus, it is always known to whom the book belongs.

Экслибрис иначе книжный знак, представляет собой уникальный символ владельца, который обычно наклеивается на первую страницу книги. Обычно на экслибрисе обозначены имя и фамилия владельца и рисунок, лаконично и образно говорящий о профессии, интересах или о составе библиотеки владельца.

[Scroll down for English version]

Eksliibristega tutvusin alles antikvariaadis töötades, kuna minu kodus pole neid kasutatud. Nii ei mõistnud neisse ka varemalt süveneda, kuni üks sõbranna enda filosoofilisele kodu-raamatukogule ühe sellise „antikvariaatse“ graafika tellis. Minu üllatuseks selgus, et väga paljudel minu tuttavate perekondadel on raamatuviit ikka kasutusel olnud ja tellimusi hakkas tulema juurde. Kindlasti ei ole eksliibris enam nii populaarne, kui näiteks Nõukogude Eestis, mil isiklike raamatukogude loomine polnud laialdaselt levinud mitte ainult kaasaegse tehnoloogia puudumise pärast, vaid ka kindla vaimsuse hoidmise pärast. Kuid, vastukaaluks suurele digitaliseerimisele leidub inimesi, kes endiselt koguvad paber-köitelisi raamatuid ja illustreeritud omanikumärk on üks viise, kuidas väärtustada ja ühendada oma isiklikku raamatukogu.

Kuigi eksliibristel kujutatakse traditsiooniliselt selle omaniku elu- ja töökutset, siis mulle pole senini midagi nii konkreetset ette kirjutatud, kuna senini on tellinud need, kes juba mu kunstitöö valikuid usaldavad. Seega olen kokku kogunud kättesaadava teabe raamatuviida tulevase omaniku kohta ning lasknud end oma vaistul juhtida, mille käigus on sündinud, teadmata kust, kujundid ja sümbolid, mille olulisusele selle omanikule olen hiljem kinnitust saanud. Nii on minu senini kujundatud eksliibrised pigem abstraktse ja sümbolistliku meelelaadiga, kuid seda ikkagi tellijate endi vaiksel juhatusel.

Alumisel fotol on eksliibris, mille tellis üks pruut enda peigmehele pulmakingiks, et tähistada nende kooselu algust ühise sümboliga, kuid millel oleks ka selge praktiline väärtus. Idee liigutas ka minu südant ja nii tundsingi, et raamatuviidad väärivad eraldi peatükki. Eksliibrised on ühel ajal nii ilusad sümbolid, kui ka praktilise väärtusega. Lisaks ei võta nad ruumi ega vaja raamimist (naeran), vaatamata sellele, et igaüks neist on käsitsi loodud kunstitöö. Sellist killukest kunsti, mis on igale omanikule isiklikult loodud, on ka maalist ja skulptuurist kergem lubada.

 

 

Working in the antique store was my first contact with bookplate art, because in my home we didn’t use them. Thus, I didn’t come to know this art until one of my friends ordered one such “antique” thing for her philosophical home library. To my surprise it turned out that many of my acquaintances have had bookplates in their family books, so the orders multiplied. Of course, bookplates are not so popular nowadays as they were in Soviet Estonia, when home libraries were not created only because of missing the nowadays technology, but also to sustain certain spirit. Counterweight for a big digitalisation, lots of people still collect paper-books, and illustrated owner sign is one way to value and aggregate one’s personal library.

While, bookplates picture traditionally owner’s profession and occupation, then my clients so far haven’t ordered something so concrete, because of their trust in my choices. Thereof, I’ve just gathered together the information about the future owner, and have led myself by my intuition, which have given birth for unconsciously chosen forms and symbols that later have turned out to have an important meaning for the owner. In that way, my designed bookplates so far follow more abstract and symbolic disposition; but still, it has silently led by the orderers.

In the photo above is a bookplate that was ordered by one bride as a wedding gift for her groom to symbolise their starting life together with that, which also has a practical value in their home. The idea moved my heart and I felt then that bookplates need their own paragraph. Bookplates are at one and the same time both beautiful symbols and practical signs. Besides, these don’t take space or require framing (laughing), even though each one is hand-created artworks. These pieces of artworks, where each is designed personally for the owner, are easier to afford than paintings and sculptures.