Ühtsuse süda – The Heart of Unity

ÜHTSUSE SÜDA – THE HEART OF UNITY, segatehnika paberil – mixed technique on paper, A4, Kaia Otstak 2021

The Sunday prayer-picture for the weekly paper Estonian Church (August 29):

http://www.eestikirik.ee/palve-580/ [29.08.2021]

Pühapäeva pildipalve ajalehele Eesti Kirik 29. augustiks:

**
Ühtsuse süda,
teenimise tants.
Usalduses anda,
täita seadust,
järgneda usus.
Ses toetuses koos –
pole üksi.
Seistes Sinuga,
järgnen Sulle.
See on tee
ja Vaimu arm.
**

 

Töö protsessis: