Veremineraalid – Blood Minerals – 2012

[Scroll down for English version] 

2012 VERE MINERAALID, Hobusepea galerii, Tallinn, Eesti
2012 VERE MINERAALID, Global Container XXV, Kultuuritehas Polymer, Tallinn, Eesti

„Veremineraalid“ 15-minutiline performance, mis viitab Kongo kaevandustes toimuvale vägivallale, võitlusele elu eest. See puudutab otseselt meid kõiki, kes me kasutame mobiiltelefone ja muud tehnikat, mille valmistamisel kasutatakse Kongos leiduvaid mineraale. Performance’il loeb kunstnik ette olulised inimõigustega seotud daatumid maailma ajaloos. Kongolasteks riietatud inimesed (ja osaliselt ka publik) aplodeerivad iga väljahõigatud seaduse peale. Heliseb kunstniku telefon ja ta võtab kõne vastu, kuid ei kuule midagi, sest telefon on katki. Samal ajal pritsib ta tomatipasta ehk verega neid samu kongolasi, kes eelnevalt inimõigusi puudutavate seaduste üle rõõmustasid.

 

2012 Blood Minerals, Hobusepea Gallery, Tallinn, Estonia
2012 Blood Minerals, Global Container XXV, Culture Factory Polymer, Tallinn, Estonia

Blood Minerals is a 15 minute long reference performance about the violence, the fight for the life in the Congo’s mines. It touches all of us who we use mobile phones and other technology that are made with the minerals from the mines. During the performance the artist reads out the main dates of the world’s history that are linked to the human rights. People who are dressed as Congo women applaud after a new law is read out.  The artist’s phone rings and she answers to this, but she does not hear anything, because the phone is broken. At the same time the artist is bespattering the Congo people with the tomato sauce (blood); just after they were gladly applauding the laws about the human rights.

 

performance VEREMINERAALID, Kaia Otstak, 1. sept. 2012, Global Container XXV, Kultuuritehas Polymer, Tallinn, fotod: Jana Tint
performance BLOOD MINERALS, Kaia Otstak, 1 Sep 2012, Global Container XXV, Culture Factory Polymer, Tallinn, photos by Jana Tint

performance VEREMINERAALID, Kaia Otstak, 10 Oct 2012, Mari Prekupi ja Ott Pilipenko näituse “Demodictus” avamisel, Hobusepea galerii, Tallinn
performance BLOOD MINERALS, Kaia Otstak, 10 Oct 2012, at Mari Prekup’s and Ott Pilipenko’s exhibition “Demodictus”, Hobusepea Gallery, Tallinn