Kilomeetrid – Kilometres – 2014

[Scroll down for English version]

 

2014 KILOMEETRID, MoKSi galerii, Mooste
2014 KILOMEETRID, Võru Linnagalerii, Võru

Kaugsõidu juhid on kui tänapäeva nomaadid sõiduteede rägastikega maastikel, kes loomade asemel karjatavad kaupa.  Veoautod kui kaasaegsete arengusuundade visuaalsed sümbolid, globaliseeruva, keerulise logistikaga maailma sümbolid. Vastava infrastruktuuriga on nad loonud ühenduslülid riikide, linnade ja teiste kohtade vahel, enamjaolt märkamatult, kõrvalteid pidi, kindlatel kellaaegadel. Logistika müstika, sõiduteede geograafiline müstika.

Maastikud. Võin vaadelda lõputult põlde, bensiinijaamu, veoautosid sõiduteedel, tuulegeneraatoreid mäe otsas. Põllud, sirged teed, sillad, loodusmaastikku ääristavad teeperved, kaarega vastutulevad veoautod. Rekkakolonnid, elektriliinid. Elektriliinid. Rohelus ja hallid laohooned. Veoautodest möödumine. Möödumine. Möödasõit. Hiigel tumehall laohoone laiub üle puude ja põõsaste. Tuulegeneraatorid. Üle rekkaparklate vaheldumisi rohelise maastikuga näeb kaugele. Kaugele… Teades, et rekkad, laod, generaatorid, elektriliinid – see kõik tähendab looduse tagasitõrjumist, puudub mul võime seda kõike mitte nautida. Mis sütitab seda tugevat visuaalset kogemust? On uskumatult ilus. Pagemine? Mille eest? Nautides sellist kooslust, tähendab lahti lõigata nende objektide tegelikust tähendusest. Kuid peab olema midagi sisulist, mis seda esteetikat toidab. Õrnad puud, mis möödujaid saadavad.

Inimese igav mõõtmine rikastab maastiku paljusust. Võib-olla laseb sel paremini esile tulla. Kauged tööstused, kandiliste vormidega hooned. Ristumine rongiteedega. Sinu hingesugulane oled sa ise. Pagemine elamise eest selleks, et olla? Ümber nurga: Scania, Volvo, Man, Scania, Scania, Daf, Man, Volvo, Scania, Drewbet, Scania, Scania, Daf, Daf… (15.05.2013, Poola)

EST, akrüül lõuendil/ acrylic on canvas, 60 x 90 cm, Kaia Otstak 2014
Ligikaudu 14 km Tallinnast, Eesti – 58,412 km sõiduteid/
Circa 14 km from Tallinn, Estonia – 58,412 km of roadways

LV, akrüül lõuendil/ acrylic on canvas, 80 x 100 cm, Kaia Otstak 2014
293 km – vahemaa Riiast Vilniusesse, Läti – 72,440 km sõiduteid/
293 km – distance from Riga to Vilnius, Latvia – 72,440 km of roadways

AT, akrüül lõuendil/ acrylic on canvas, 60 x 90 cm, Kaia Otstak 2014
79,2 km – vahemaa Viinist Bratislavasse, Austria – 124,508 km sõiduteid/
79,2 km – distance from Vienna to Bratislava, Austria – 124,508 km of roadways

SK, akrüül lõuendil/ acrylic on canvas, 60 x 90 cm, Kaia Otstak 2014
673,5 km – vahemaa Varssavist Bratislavasse, Slovakkia – 43,916 km sõiduteid/
673,5 km – distance from Warsaw to Bratislava, Slovakia – 43,916 km of roadways

RS, akrüül lõuendil/ acrylic on canvas, 80,5 x 110,5 cm, Kaia Otstak 2014
401,6 km – vahemaa Belgradist Sofiasse, Serbia – 44,248 km sõiduteid/
401,6 km – distance from Belgrad to Sofia, Serbia – 44,248 km of roadways

BG, akrüül lõuendil/ acrylic on canvas, 80 x 100 cm, Kaia Otstak 2014
221 km – vahemaa Sofiast Veliko Tarnovosse, Bulgaaria – 19,512 km sõiduteid/
221 km – distance from Sofia to Veliko Tarnovo, Bulgaria – 19,512 km of roadways

2014 Kilometres, MoKS Gallery, Mooste
2014 Kilometres, Võru City Gallery, Võru

Long-distance truck-drivers are like nomads of today on the landscapes of the mazes of the roadways, who shepherd commodity instead of animals. The trucks are like the visual symbols of nowadays trends; symbols of the world of a globalization, the complicated logistics. With conformable infrastructure they have created connecting links between countries, cities and other places, mostly unnoticed, by by-roads, on designated times of day. Mysticism of logistics, geographical mysticism of the roadways.

Landscapes. I can endlessly observe fields, gas stations, truck-cars on the roadways, wind generators on a hill. The fields, the straight roadways, the bridges, natural landscape seamed by the roadsides, the truck-cars passing by. The truck columns, the power lines. The power lines. A greenery and the gray storehouses. Passing by the trucks. Passing by. A gargantuan dark-gray storehouse tower above the trees and bushes. The wind generators. Over the truck-parking spaces alternately a green landscape, it can be seen far away. Afar. Knowing that the trucks, the generators, the power lines – it all means fending off the nature, I do not have an ability not to enjoy the whole scenery. What inflames this strong visual experience? It is unbelievably beautiful. A flight? From what? Accepting this kind of assemblage, it means to cut off from the actual meaning of the objects. But there has to be something substantial that fulfills the aesthetics of this. Fragile trees that accompany passers-by.

Boring measuring by a human being enriches a diversity of the landscape. Maybe it lets it to come forward. The faraway industrial zone, the angular forms. A chiasma with the rails. Your soulmate is You yourself. Flight from living for the matter to be? Around the corner: Scania, Volvo, Man, Scania, Scania, Daf, Man, Volvo, Scania, Drewbet, Scania, Scania, Daf, Daf… (15.05.2013, Poland)