Rahuaeg sõjamäng – Peace Time War Game – 2011

[Scroll down for English version]

 

2012 RAHUAEG/ SÕJAMÄNG, Kunstikonteineri galerii, Tallinn
2011-2012 RAHUAEG/ SÕJAMÄNG, Eesti Kaitseministeerium, Tallinn
2011 RAHUAEG/ SÕJAMÄNG, Pärnu Linnagalerii, Pärnu

Sõja ja rahu piirimaa. Maailm kui territoorium nende vastandite läbimänguks, mis teineteise võimalikkuse välja joonistavad. Siin ei otsita sõja põhjusi ega ka rahu säilitamise võimalusi. Puudub kavatsus kinnitada sõjardlus inimloomuse külge ning rahusoov inimsoo tahteks nimetada. Sõda ja rahu on. See olemine pingestab igapäeva. Ja pingestatud on nad teineteises; selle kirgliku embuse kaudu on nad teineteist leidnud. On kõige eitamine, mis enese tegutsevas jõus on suundunud hävitama. On kõige eitamine, mis enese tegutsematuses unustanud hetkesse selleks, et avada viimase täielikkus. Igavik omandab kõnevõime. Passiivsuses jääb sõjale alati kohaloleva kõrvaltegelase roll. Võib-olla on mäng rahust. (Kaia Otstak 2011)

2012 Peace Time/ War Game, Art Container’s Gallery, Tallinn
2011-2012 Peace Time/ War Game, Estonian Ministry of Defence, Tallinn
2011 Peace Time/ War Game, Pärnu City Gallery, Pärnu

The borderland of war and peace. The World as a play-field of these antipodes which draw out each other’s possibility. Here there is no search for a cause of the war nor for possibilities of retaining the peace. There is no intention of attaching militarism to human nature nor to name a desire of peace to mankind’s will. The war and the peace are. This being actuates an everyday tension, a tension to be found in a relationship between the one and the other; through this passionate cuddle they find each other. There is a denying of everything. In this denial active force is oriented to destroy. There is a denying of everything. In this denial passive inactivity itself is forgotten into the moment in order to open the latter’s totality. Eternity gets its voice. In passivity, war will get the role of a minor character. Maybe the game is about peace? (Kaia Otstak 2011)

PIIRIMAA NR.1/ BORDERLAND NR.1, akrüül lõuendil/ acrylic on canvas, 150 X 180 cm, Kaia Otstak 2011

PIIRIMAA NR.2/ BORDERLAND NR.2, akrüül lõuendil/ acrylic on canvas, 150 X 180 cm, Kaia Otstak 2011

PIIRIMAA NR.3/ BORDERLAND NR.3, akrüül lõuendil/ acrylic on canvas, ca 90 x 70 cm, Kaia Otstak 2011

PIIRIMAA NR.4/ BORDERLAND NR.4, õli lõuendil/ oil on canvas, 82 x 90 cm, Kaia Otstak 2011

PIIRIMAA NR.5, I-II/ BORDERLAND NR.5,I-II, õli lõuendil/ oil on canvas, 2 x 90 x 60 cm, Kaia Otstak 2011

PIIRIMAA NR.6/ BORDERLAND NR.6, õli lõuendil/ oil on canvas, 150 X 180 cm, Kaia Otstak 2011

PIIRIMAA NR.7/ BORDERLAND NR.7, akrüül lõuendil/ acrylic on canvas, 114 x 134 cm, Kaia Otstak 2011

PIIRIMAA NR.8/ BORDERLAND NR.8, akrüül lõuendil/ acrylic on canvas, 114 x 134 cm, Kaia Otstak 2011

KOOSOLEK/ MEETING, akrüül lõuendil/ acrylic on canvas, 82 x 90 cm, Kaia Otstak 2011

TUUMASEEN PÜHA GRAAL/ NUCLEAR MUSHROOM HOLY GRALE, õli lõuendil/ oil on canvas, 63 x 70 cm, Kaia Otstak 2011