Eksliibrised kindralile – Exlibrises for the General

[Scroll down for English version]

15. veebruaril 2018 kirjutasin nii:
Mitmeid päevi harjumatut mõtete teritamist joonistamise ajal, et kindralile mõeldud eksliibrisel kujutada selliseid väärtusi nagu ausus, julgus, asjatundlikkus, avatus ja muud sellist ilma aknaid ja teisi selles kontekstis hägusa väärtusega kujundeid  kasutamata… Sellist ülesannet pole mul juba pikka, pikka aega olnud ja üks raamatu omanikumärk ootab veel äkkvalgustumist. 🌟
Võtan sellised suuremat otsimist vajavad ülesanded aga rõõmuga vastu, kuna nii võib tulemus ka iseend üllatada; uued vaod on sisse veetud.

On February 15 2018 I wrote:
Days of brain-gymnastics on how to picture values as honesty, bravery, proficiency, openness, etc without using windows and other sketchy images in the particular context… Haven’t had this kind of task for a long time, and one bookplate design is still waiting for the sudden enlightenment. 🌟
I’ll gladly take up the tasks that force me to search more, because then the outcome may surprise even myself; new furrows are made.

 

Ex libris PÄIKE/ SUN, tint/ ink, A5, Kaia Otstak 2018

Eksliibris “Päike”
Päike on üldiselt mehelikkuse ja avatuse sümboliks. Päike valgustab, nii märgib ka ausust. Päike on moodustunud kompassist ja sirkli kiirtest, mis sümboliseerivad asjatundlikkust. Kompass ka kui moraalne kompass.

Ex Libris The Sun
In general sun is the symbol of masculinity and openness. Sun lightens thus it remarks honesty. The sun is made of the compass and the solar rays of the calliper which symbolize expertness. The compass is also a moral compass.

 

Ex libris TAMM/ OAK, tint/ ink, A5, Kaia Otstak 2018

Ekslibris “Tamm”
Tamm on vapruse sümbol. Tammelehtede üheks osaks on taaskord sirkel, et märkida asjatundlikkust. Sirkli peal on puidusarnase teskstuuriga kujutatud avatud käe sümbol, mis tähendab ausust.

Ex Libris The Oak
An oak is the symbol of gallantry. One part of the oak leaves is again calliper to denote proficiency. On the wood texture calliper there is the symbol of an open hand which means honesty.

 

Ex libris VAADE MUNAMÄELE/ VIEW TO THE BIG EGG HILL, tint/ ink, A5, Kaia Otstak 2018

Eksliibris “Vaade Munamäele”
Sellel veidi mängulisemal eksliibrisel on kujutatud tähtedest paistvat Suure Munamäe maastikut. Mäed sümboliseerivat mehelikke omadusi ning kodumaa maastik koos viitega rukkipõllule on siin ustavuse ja kaitse märgiks.

Ex Libris The View to the Big Egg Mountain
This little bit more playful ex Libris opens the view to the Big Egg Mountain landscape through the name letters. Mountains symbolise masculine characteristics and the homeland landscape with the rye field is the reference for loyalty and protection.