Näitus “PAUS” – Exhibition PAUSE

Näitus “PAUS” – Exhibition PAUSE

Sellel aastal valminud töödest koosnev väljapanek “PAUS” Vana-Võromaa Kultuurikojas ootab külastajaid alates 28. novembrist kuni 24. jaanuarini. Muuseum on avatud K-P kell 10-18

Siseloodus – Inner Nature – 2017

Siseloodus – Inner Nature – 2017

Tol korral, kui kõik pimenes, sisemine valgus valgustas peidetud loodust, võrratuid mustreid ja värve – elu, mis senini vaid aimatav oli olnud. Nüüd on see kõikjal… / That time, when everything fell into the darkness, the inner light lightened the hidden nature, the incredible patterns and colours – it lightened the life that was solely adumbrative before. Now it is seen everywhere…

Kildudes jõgi – River in the Smithereens – 2015

Kildudes jõgi – River in the Smithereens – 2015

Seisin pea ühe terve suve ühe jõe kaldal, vaatasin tumedat voolavat vett ja justkui ei olnudki enam lootust. / I stood almost throughout the whole summer on the bank of a river, looking at the dark flowing water. As if there was no hope anymore.

Kilomeetrid – Kilometres – 2014

Kilomeetrid – Kilometres – 2014

Maastikud. Võin vaadelda lõputult põlde, bensiinijaamu, veoautosid sõiduteedel, tuulegeneraatoreid mäe otsas. Põllud, sirged teed, sillad, loodusmaastikku ääristavad teeperved, kaarega vastutulevad veoautod. / Landscapes. I can endlessly observe fields, gas stations, truck-cars on the roadways, wind generators on a hill. The fields, the straight roadways, the bridges, natural landscape seamed by the roadsides, the truck-cars passing by.

Rahuaeg sõjamäng – Peace Time War Game – 2011

Rahuaeg sõjamäng – Peace Time War Game – 2011

Sõja ja rahu piirimaa. Maailm kui territoorium nende vastandite läbimänguks, mis teineteise võimalikkuse välja joonistavad. Siin ei otsita sõja põhjusi ega ka rahu säilitamise võimalusi. / The borderland of war and peace. The World as a play-field of these antipodes which draw out each other’s possibility. Here there is no search for a cause of the war nor for possibilities of retaining the peace.