Suletud silmade ees – In Front of Closed Eyes

The Sunday prayer-picture for the weekly paper Estonian Church (August 15):

http://www.eestikirik.ee/palve-578/ [15.08.2021]

Pühapäeva pildipalve ajalehele Eesti Kirik 15. augustiks:

**
Avatud silmist,
mis vaid kõrbeliivas
sõrmi sõelumas näevad,
kibedad pisarad mööda põski,
kus leiab asu?
Pöördudes pöörab
ja pöörab,
kuid üksinduse tuisk vaid.
Nutust rasked laud,
langevad,
kipituses sulguvad ja …
Suletud silmade ees
tärkavad ihust pungad,
nii valged,
ja tantsib valgeõielises keerdumises,
pöörlemas kui pruutkleidis,
selles kõrbes leidnuna.
**

 

SULETUD SILMADE EES – IN FRONT OF CLOSED EYES, segatehnika paberil – mixed technique on paper, 21 x 28,5 cm, Kaia Otstak 2021