Eksliibrised kindralile – Exlibrises for the General

Eksliibrised kindralile – Exlibrises for the General

Mitmeid päevi harjumatut mõtete teritamist joonistamise ajal, et kindralile mõeldud eksliibrisel kujutada selliseid väärtusi nagu ausus, julgus, asjatundlikkus, avatus ja muud sellist ilma aknaid ja teisi selles kontekstis hägusa väärtusega kujundeid  kasutamata… / Days of brain-gymnastics on how to picture values as honesty, bravery, proficiency, openness, etc without using windows and other sketchy images in the particular context…

Ex Libris

Ex Libris

Eksliibris ehk raamatuviit on eraldi lehekesel olev omanikumärk, mis kleebitakse raamatu esimestele lehekülgedele. / Bookplate, also known as ex-librīs [Latin, “from the books of…”], is a decorative label pasted into a book to indicate its owner. / Экслибрис иначе книжный знак, представляет собой уникальный символ владельца, который обычно наклеивается на первую страницу книги.