Seitse korda pestud – Washed Seven Times

SEITSE KORDA PESTUD – WASHED SEVEN TIMES, segatehnika paberil – mixed technique on paper, A4, Kaia Otstak 2021

The Sunday prayer-picture for the weekly paper Estonian Church (August 22):

http://www.eestikirik.ee/palve-579/ [22.08.2021]

Pühapäeva pildipalve ajalehele Eesti Kirik 22. augustiks:

**
Pühitsetud vete laul.
Seitse korda pestud,
helisevas puhtuses.
Nõnda vaikne ime,
Säravalt valgub,
mäeks tärkab,
sirgub hing,
kindlaks.
Ava!
**

 

Töö protsessis: