Koos kasvamine 02 – Growing Together 02

Allkirjastatud kvaliteetne digitrükk (kapa-alusel, musta puitraamiga)
Mõõdud: 88 (kõrgus) x 63 (laius) x 3,2 cm (läbimõõt)
Originaal: segatehnika akvarellpaberil, 41,8 (kõrgus) x 29,6 cm (laius)
2017

 

Signed quality digital print (on the kapa-board, with the black wooden-frame)
Size: 88 H x 63 W x 3.2 cm
Original: mixed technique on the aquarelle-paper, 41.8 H x 29.6 cm W
2017

 

 

(EST/ENG)

“Innustuseks oli Yogi Bhajani mõte kursuse lehelt: “Laps õpib sinu kõhus. Kõik jõud, julgus, vaimsus ja inspiratsioon mis sa tahad temale anda, tee seda enne sünnitust. Kui laps on sinu kõhust väljunud, mäng on läbi. Pärast seda, ema on juht, põetaja, hooldaja. Ema roll algab kui laps on tema kõhus.”
Raseduse ajal ei kasva ainult pisike kõhubeebi, vaid kasvab ka naise hing ja vaimsus, mis kindlasti lisaks lapse tulekule eraldi tähistamist ja õnnistamist väärib. See kasvamise äärmiselt väestatud kulg koondab oma jõu sisemisteks muutusteks ning nii on selles eluetapis midagi sügavalt privaatset ja looritatut. Mulle meenub Clarissa Pinkola Estési mõte raamatust “Naised, kes jooksevad huntidega”, et naise tsüklilises elus on päevi, mil väljas tasub käia vaid looritatud näoga – (kuutsükli talve päevadel), mil naise vägi ja pilk on pööratud sissepoole, sisemise teadmise ja tarkuse allika poole. Müstiline vägi, mis neil päevadel avaldub, on välismaailmale märgatav ka läbi loori. Teise hinge ilmumine üsasse kahekordistab seda tundlikkust. Ema tundlikkuse osaks saab ka lapse tundlikkus ja nii on lapsekandmise aeg mitmekordselt avardunud sisemise jõu ja kindluse avaldumise aeg; naiseliku sügise ja talve aeg.”

“I was inspired by the thought of Yogi Bhajan that a child is already learning in your womb and all the power, courage, spirituality and inspiration you want to give her, give it before the birth.
Not only a little baby is growing during pregnancy, but also the soul and the spirit of a woman are growing, which in addition to the celebration of the child’s coming deserves its special celebration and blessing. This exceedingly mighty process of growing centralizes all its power to the inner changes and in this way there is something deeply private and veiled in this life stage. It recalls Clarissa Pinkola Estés’ thought from the book Women Who Run With the Wolves that there are days in the woman’s cyclic life, when it is better to go out only with veiled face – (during the Winter time of the feminine moon-cycle), during times, when the woman’s vital energy and eye is turned inwards, towards the inner spring of knowledge and wisdom. Mystical force, that manifests during these days is noticeable to the outer world even through the veil. The arrival of another soul into the womb multiplies the sensitivity. The baby’s sensitivity will form a part of mother’s sensitivity and thus the child-carrying time is the time of a manifestation of the extensively broadened inner strength and firmness; the time of feminine Autumn and Winter.”

 

2017 SISELOODUS, Kaia Otstak & Karin Strohm, Valga Muuseum, Valga
2017 Inner Nature, Kaia Otstak & Karin Strohm, Valga Museum, Valga

2017 SISELOODUS, Kaia Otstak, Karin Strohm ja Kärt Hammer, Uue Kunsti Muuseum, Pärnu
2017 Inner Nature, Kaia Otstak, Karin Strohm & Kärt Hammer, Museum of New Art, Pärnu

HIND/ PRICE: 528 eur